I UR OCH SKUR

AUGUST

"Var glad över varje smutsig fläck på dina barn. Varje fläck är ett bevis på att du har hälsosamma ungar."

 

 

 

AUGUSTS VÄRDEGRUND!

På August är ALLA vänner!! Och vi hjälper varandra!❤

 

Naturförskolan Augusts värdegrund!

Ht-13 har vi på Naturförskolan August jobbat fram dessa gemensamma regler och normer för vår värdegrund.

 • Vi ska i det vardagliga arbetet utgå ifrån ett demokratiskt förhållningssätt, genom att alla skall ha chansen att få säga sin mening.

 • Vår utgångspunkt är att alla barn är allas ansvar. Det betyder att alla som arbetar i förskolan har ett gemensamt ansvar för att alla barn och arbetskamrater mår bra o känner sig välkomna på förskolan.

 • Vi vill skapa goda relationer mellan personal, barn och föräldrar och barnen ska känna sig trygga med all personal. Detta skapar en god grund och en bra förutsättning för arbetet med gemensamma regler/normer och social samvaro.

 • Tillsammans med barnen utvecklar vi regler för August och samarbetar med hemmen i barnens fostran genom att informera om Augusts normer o regler som en grund för arbete o samarbete. Detta sker genom daglig föräldrakontakt vid tex lämning/hämtning samt vid de årliga utvecklingssamtalen  och föräldramöten.

 • Vi tar tillvara på varje tillfälle i vardagen för små samtal med barnen om ”värdegrunder”, och vilka konsekvenser deras eget beteende spelar in i olika situationer.

 • Vi försöker uppmuntra det positiva hos barnen och förstärka det genom att framför allt ”se” barnet, berömma och direkt ta tag i mindre önskvärda beteenden på ett sätt som barnet är moget att förstå. Vi vuxna försöker vara så goda förebilder som möjligt utan att för den skull försöka vara ”perfekta”.

 • Vi jobbar aktivt varje dag, vid alla tillfällen som ges att kunna förmedla vad en god värdegrund är. Vi samtalar med barnen om värdegrunden och vi försöker vara goda förebilder som vuxna. Vi visar respekt för och tar med barnens ideer och tankar i verksamheten för att dom skall känna sig betydelsefulla.

 •  Vi vill att barnen skall kunna leva sig in i och förstå andra människors situation så de får möjlighet att utveckla sin empati. Ingen på August skall behöva känna sig rädd eller otrygg.  Att visa hänsyn, respekt och omsorg för varandra. Värna om allt levande och dött samt annat som är viktigt är sådant som tas upp så ofta det går.

 

                     Som barn på Naturförskolan August kan du förvänta dig:

 • Att en personal varje morgon tar emot dig o hjälper dig säga ”Hej Då” till mamma eller pappa.

 • Att vi bryr oss om dig.

 • Att vi kommer att göra allt för att din dag ska bli bra.

 • Att du får möjlighet att leka o lära i en så trygg o trivsam miljö som möjligt.

Som förälder på Naturförskolan August kan du förvänta dig:

 • Att all personal arbetar för att ditt barn skall känna trygghet o trivsel.

 • Att vi arbetar för en lugn o trivsam miljö.

 • Att vi direkt tar kontakt med dig om något särskilt händer eller att ditt barn inte mår bra.

 • Att vi bryr oss om ditt barn.

 • Att ditt barn får god och näringsrik mat.

Vi förväntar oss av dig som förälder:

 • Att du ser till att barnet kommer i tid.

 • Att barnet kommer utvilat och friskt.

 • Att du ställer upp på de värdegrunder vi kommit överens om o samarbetar med August i detta.

 • Att du meddelar oss om någonting hänt i hemmet som kan påverka ditt barns dag.

 • Att du meddelar oss om ditt barn berättar någonting som hänt på August som inte känns bra.