I UR OCH SKUR

AUGUST

"Var glad över varje smutsig fläck på dina barn. Varje fläck är ett bevis på att du har hälsosamma ungar."

 

 

 

Våra skyldigheter som huvudmän och personal inom förskolan!

Här nedan är två skrifter från Socialtjänsten, som beskriver vad vi som huvudman och personal inom privat förskola har för skyldigheter, när det gäller misstanke och oro för att ett barn far illa.