I UR OCH SKUR

AUGUST

"Var glad över varje smutsig fläck på dina barn. Varje fläck är ett bevis på att du har hälsosamma ungar."

 

 

 

INSKOLNING!

Inskolning på en förskola ser olika ut, från förskola till förskola. Vi på August har jobbat länge, på olika förskolor, runt om i landet och har prövat lite olika varianter.

Ht-08 började vi med en relativt ny inskolningsteknik. Barnet börjar redan första dagen med att gå 9-13.30 tillsammans med en förälder. Barnet är med på alla inne/ute aktiviteter, lunch och vila redan första dagen. Vi fortsätter likadant i 2-3 dagar. Föräldern är med hela tiden och ansvarar för sitt barns vila, blöjbyte och ev. hjälp med maten. 2:a el. 3:e dagen tar personalen över mer och mer och föräldern kan lämna en stund. Oftast sitter föräldern kvar på förskolan, men då i bakgrunden. Om det fungerar bra kan barnet vara ute och leka själv och föräldern sitter inne och ev. läser och dricker kaffe = ) Man skolar alltså inte in barnet på att bli LÄMNAT, utan att barnet ska bli trygg med den nya miljön!!

Dag 4-10 lämnas barnet 9-13.30 och föräldern har jour i hemmet, el. om arbetet inte är för långt bort, på arbetet.

Det vanliga är att barnet gråter de första veckorna vid lämning, men det är helt naturligt och går över efter ett tag.

Den här tiden är en bra period för föräldern att lära känna alla rutiner på förskolan. Man vet sen när man sitter på jobbet, vad Kalle/Lisa håller på med nu. Man vet hur sovrutinerna och matsituationen ser ut. Detta skapar en trygghet hos föräldern och detta speglar av sig till barnet som oxå blir trygg. Passa även på att fråga så mycket som möjligt under den här tiden, ingen fråga är för dum.

Däremot kan ju vi vara så inne i vår värld, att vi glömmer bort hur dumt något ser ut. Tex. så går all personal i kroppsnära.... underställ,  vilket kan tyckas lite konstigt. Men det är det lättaste, enklaste och det som går fortast eftersom vi går in och ut flera gånger under en dag = ) Men dock inte det snyggaste.....= /