I UR OCH SKUR

AUGUST

"Var glad över varje smutsig fläck på dina barn. Varje fläck är ett bevis på att du har hälsosamma ungar."

 

 

 

Klagomålsformulär!


 

Klagomål på Naturförskolan August!

 
 
 

Information        

En positiv utveckling för våra barn och ungdomar förutsätter goda möjligheter att föra fram klagomål. Vårt mål är att du skall känna att all personal snabbt och konstruktivt tar hand om dina klagomål och därför är det viktigt att du vet vart du ska vända dig.  På August använder vi följande modell:

  1. I första hand ska du vända dig till den personal som arbetar närmast ditt barn eller den personal du själv anser berörs. 
  2. Om du efter samtal med personalen fortfarande har klagomål kontaktar du ansvarig rektor.
  3. Även om vi inte kan lämna svar direkt, kommer du att kontaktas så snart som möjligt, dock senast inom två veckor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditt namn

Din e-post

Klagomål