I UR OCH SKUR

AUGUST

"Var glad över varje smutsig fläck på dina barn. Varje fläck är ett bevis på att du har hälsosamma ungar."

 

 

 

TYRA APPEN

Information till alla vårdnadshavare!

 

Naturförskolan August  jobbar med ett digitalt verktyg, Tyra-appen.

 

Tyras vision är att skapa en lättanvänd kommunikationskanal mellan förskola och hem. Inga fler lappar i hallen eller missade mail! På så vis kan pedagogerna ägna mer tid åt barnen - och du har all information samlad på ett ställe.

 

Här är några funktioner i Tyras grundpaket:

 

- Händelser: Fungerar som en kalender. Du har full koll på vad som behöver packas med till utflykten och behöver inte glömma bort tiden till föräldramötet igen.

 

- Blogg: Se alla roliga aktiviteter som skett under dagen.

 

- Portfolio: Du ser den individuella dokumentationen för ditt barn med både text och bild. Se även de läroplansmål mm. som kopplats till aktiviteten och få bättre förståelse för barnets utveckling. Endast du och pedagogerna har tillgång till just ditt barn.

 

- Lådan: Få en smidig överblick på om det saknas extra kläder.

 

- Personalen checkar in och ut barnen när du som VH lämnar och hämtar på förskolan.

 

- Du som VH lägger in kontaktuppgifter, ev. allergier och schema för ditt/dina barn.

 

- Du som VH sjuk/frisk anmäler ditt/dina barn via appen.

 

- Du får push-notiser i telefonen när det kommer information från förskolan.

 

- Verksamheten blir synlig för alla, delaktigheten i förskolans verksamhet ökar.

 

- Dokumentation kring ditt/dina barn sker i en allmän blogg och i ditt/dina barns portfolio.

 

- Dokumentationen kopplas till Lpfö-18, på så sätt kan materialet t.ex. användas vid utvecklingssamtal under året.

 

Det är endast du som har tillgång till ditt barns profil och dokumentation. Vi har hög säkerhet och all data ägs av förskolan. För GDPR se separat info-blad.

 

Skapa ditt personliga konto:

- Ladda ner TYRA kostnadsfritt från App Store eller Google Play

- Förskolan skickar en inbjudan via sms

- Fyll i de lösenord som följde med i ditt sms

- Fyll därefter i dina uppgifter som mail och telefon

GDPR FÖR TYRA APPEN

 

För att kunna bedriva vår verksamhet enligt de lagar och förordningar som rår behöver vi ta del av, och använda, en del av era personuppgifter. Detta dokument klargör vilka uppgifter det rör sig om och på vilket sätt vi använder dem. 

Vi lagrar bara de personuppgifter som vi behöver i vårt uppdrag som förskola och ekonomisk förening.

Vad är en personuppgift?Alla uppgifter som på något vis kan kopplas till en, nu levande, person är en personuppgift. Den nya Dataskyddsförordningen gäller alltså allt från namn och adress till fotografier. Förordningen gäller både analog och digital information.

Vilka uppgifter använder vi och varför?
- Kontaktuppgifter. För att kunna nå er om något inträffar, eller för allmän information som
berör era barn och deras vardag på förskolan behöver vi era kontaktuppgifter. Namn, adress, telefonnummer och mailadress är de uppgifter vi insamlar till detta ändamål. Uppgifterna sparas digitalt i Tyra-appen (se mer information nedan) och i pappersform i pärmar på avdelningarna, där vi samlar information som kan komma till hands vid olika nödsituationer.
- Barnens personnummer. (För registrering av barn?)
- Fotografier. Vi använder oss av bilder från verksamheten i våra dokumentationer. Vi
behöver göra det för att kunna följa barnens lärprocesser, vilket är en del av vårt uppdrag.
- Bilderna gör det även enklare för barnen att delta i reflektioner, som ökar deras inflytande.
Hur lagrar vi uppgifterna?
- Tyra-appen. Vi använder oss av en app i vårt dagliga arbete och i vår kommunikation med er
vårdnadshavare. I appen lagras kontaktuppgifter, barnens födelsedatum, viktig information
om allergier och liknande samt dokumentationer om barnens lärprocesser. Givetvis efterföljer
- även Tyra-appen Dataskyddsförordningens regelverk.

Vilka har tillgång till uppgifterna?
- Personalen. All personal inom Naturförskolan August, Personalkooperativet August Ekonomisk förening, har tillgång till
informationen som lagras i Tyra-appen.
- Styrelsen. Protokoll skickas ut från sekreteraren till alla medlemmar. Medlemmar i Personalkooperativet August ek.för. är endast pedagogerna på Naturförskolan August.

Finns även fler frågor, kontakta GDPR ansvarig Marlena Larsson, ped. på Naturförskolan August

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.